Meddelelser/Arrangementer

Sæt kryds i kalenderen


GENERALFORSAMLING

Af: Carsten Reker · 21-04-2021

Indkaldelse til ordinær generalforsamling.

 

Torsdag den 20. maj 2021 kl. 19.00

 

(Der tages naturligvis forbehold for ændringer i forsamlingsrestriktionerne)

 

Generalforsamling afholdes i KLUBLOKALET (Sejlerstuen)

Alle er velkomne !

 

Dagsorden ifølge vedtægter:

1. Valg af dirigent.

2. Aflæggelse af beretning.

3. Forelæggelse af regnskab samt budget.

4. Behandling af indkomne forslag.

5. Fastsættelse af kontingent.

6. Valg til bestyrelse:

 

Formand (vælges i lige årstal)

Næstformand (vælges i ulige årstal)

Kasserer (vælges i ulige årstal)

Sekretær (vælges i lige årstal)

Bestyrelsesmedlem (vælges i ulige årstal)

Valg af 1 suppleant (vælges for et år ad gangen)

 

7. Valg af 2 revisorer. (vælges for 1 år ad gangen)

 

Valg af revisorsuppleant (vælges for 1 år ad gangen)

8. Eventuelt.

 

Forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest onsdag den 12. maj 2021.

 

Venlig hilsen og på gensyn

Bestyrelsen


Uploaded fangst

Af: Sven Olaf · 27-01-2021

Når man foreviger sin fangst på klubbens hjemmeside, deltager man automatisk i lodtrækning om en fin præmie.


Største torske- og laksekonkurrence

Af: Sven Olaf · 27-01-2021

FISKEKONKURRENCE 2021

 1. Konkurrencen starter 1. januar og slutter 31. december 2021.
 2. Præmier uddeles ved den årlige Generalforsamling.
 3. Fangeren/Fiskeren skal være medlem af Hasle Småbådeklub.
 4. Fangstmetode frivillig.
 5. Der er præmier til 2 kategorier:
  1. Tungeste torsk (levende vægt).
  2. Tungeste laks (levende vægt).
 6. Billede af  fisk skal uploades på hjemmesiden med angivelse af dato og navn på fanger samt fiskens levende vægt.

Er man i tvivl kan man kontakte:

 • 3032 6177 = Carsten
 • 2393 8051 = Sven Olaf