Meddelelser/Arrangementer

Sæt kryds i kalenderen


Klubmesterskab

Af: Henrik · 03-03-2022

Klubmesterskab/fiskekonkurrence

Pris for deltagelse: 200 kr. pr. deltager for alle 4 afdelinger. Alle deltagergebyrer går direkte til præmier.

Man behøver selvfølgelig ikke at deltage i alle afdelinger. Man kan f.eks. kun deltage i afd. 3 og stadig være med i konkurrencen. Betaling skal være indbetalt inden start på afdelingen. Deltagerprisen er 200 kr. uanset hvor mange afdelinger man deltager i.

Indbetaling skal ske på mobilpay  1049WY

Husk at mærke indbetaling med 'årskonkurrence' og navn.


Konkurrencen består af 4 afdelinger, der afvikles på følgende datoer;

  • Afd. 1 -  26. marts
  • Afd. 2 -  21. maj
  • Afd. 3 -  24. september
  • Afd. 4 -  26. november

Man vinder klubmesterskabet ved at have samlet flest point når de 4 afd. er afviklet.

 

Regler:

Alle fisk og fiske metoder skal følge dansk lovgivning angående mindste mål samt brug af div. fiskeredskaber.

Alle fisk skal indvejes urensede og skal måles og vejes af et bestyrelsesmedlem senest kl. 16:00 på fangst dagen, vægt-længde- fiskeart noteres af bestyrelsesmedlemmet. Alle arter vejes på klubbens vægt og det er denne vægt, der er gældende for konkurrencen.

Fisk der ankommer til indvejning efter kl. 16:00 eller som ikke følger lovgivningen er ikke gyldig som konkurrence fisk..

 

Start tid er frivillig og alle fisk skal være klar til indvejning kl. 16.

 

Aflysning af en afdeling:

Hvis middelvinden (ikke vindstød) er på minimum 7,5 ms ( og kun hvis middelvind er på 7,5 ms eller mere set over hele dagen), kan afdelingen aflyses.

YR for Hasle er gældende som reference.

Kun Hasle Småbådeklubs samlede bestyrelse kan aflyse en afdeling.

 

Det er kun klubbens medlemmer, der kan deltage i konkurrencen. Der kan indvejes nedenstående antal fisk pr. afdeling pr. deltagende medlem. 

 

Max 1 laks pr. afd.

Max 1 ørred pr. afd.

Max 1 torsk pr. afd. (husk fredningstid for torsk)

Max 4 fladfisk pr. afd.

Max 4 makrel pr. afd.

Max 4 sild pr. afd.

Max 4 hornfisk pr. afd.


Der vil være præmieoverrækkelse til nr. 1, 2 og 3 ved et socialt arrangement efter afslutning af de 4 afdelinger af konkurrencen.